PROTECTIA CONSUMATORULUI:CONFLICTE, RECLAMATII,LITIGII

 

 

 

Curs de formare continuă a mediatorilor în materia Protecţia Consumatorului.

 

  (10 ore de curs, din care 5 ore teorie şi 5 ore practică)

 

      Fundaţia Camera de Arbitraj şi Mediere Iaşi

            Camera Mediatorilor din România

 

 

Elemente de teorie.

 

1.1  Despre consumator:             

 1.1.1   Noţiunea de consumator

 1.1.2   Drepturile consumatorului

 1.1.3   Legislaţie românească si legislaţie europeană

 

1.2      Despre servicii:                       

 1.2.1  Energie : furnizarea de electricitate, gaz, energie termică

 1.2.2  Telecomunicaţii: telefonie mobilă, telefonie fixă, internet

 1.2.3  Transport: aerian, rutier, pe calea ferată, taxi

 1.2.4  Curierat

 1.2.5  Alimentare cu apa potabilă şi canalizare.

 1.2.6  Salubritate.

 1.2.7  Asigurari de viaţă. Asigurări auto. Service auto.

 1.2.8  Servicii financiar-bancare. (contul bancar, credit de consum, credit ipotecar)

 1.2.9  Servicii în turism.

 1.2.10 Servicii medicale.

 1.2.11 Servicii în construcţii

 1.2.12 Îngrijire personală

 

1.3      Despre produse                              

 1.3.1   Categorii de produse: Alimentare ; Nealimentare

 1.3.2   Calitatea produselor

 1.3.3   Etichetarea produselor

 1.3.4   Returnarea produselor

 

1.4      Despre profesionişti                                   

1.4.1   Noţiunea de profesionist

1.4.2   Obligaţii

1.4.3   Contracte, clauze abuzive.

1.4.4   Garanţii

 

1.5      Despre piaţă.                                              

1.5.1   Practici comerciale incorecte: practici înşelătoare, practici agresive.

1.5.2   Lista neagră a practicilor comerciale incorecte

1.5.3   Piaţa românească

1.5.4   Piaţa europeană

1.5.5   Piaţa on-line

 

Elemente de practică.

 

2.1  Autorităţi centrale şi locale implicate în protecţia consumatorului .                                                                    

2.2  Asociaţii de consumatori.      

 

2.3 Posibilă Agendă de probleme la medierile privind protecţia consumatorului.                                   

 

2.4 Organizarea, desfăşurarea şi finalizarea unor medieri/ comedieri privind protecţia consumatorului.  

Analiza muncii mediatorului/ mediatorilor prin intermediul analizei SWOT- Puncte tari, Puncte slabe, Ameninţări, Oportunităţi.                     

 

2.5 Acorduri de mediere în conflictele din domeniul protecţiei consumatorului.                                    

 

2.6  Hotărâri judecătoreşti pronunţate în materia medierii conflictelor din zona protecţiei consumatorului, inclusiv în temeiul dispoziţiilor Noului Cod civil.