Legea medierii 192 / 2006 cu modificări

 

Materiile reglementate de Legea nr.192/2006  pentru care este prevăzută şi obligativitatea participării la şedinţa de informare cu privire la procedura şi avantajele medierii sunt:


a) domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul

invocă existenţa unui prejudiciu, ca urmare a achiziţionării

unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării

clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existentei

unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate între

consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor

drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii

Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;