Apă şi canalizare - 22.02.2014

Legislaţia în domeniul alimentarii cu apă şi canalizare
- OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Lege 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Lege 241/2006, legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare,

- HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, cu modificarile ulterioare;

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acavatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare;

- Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate între comercianţi şi consumatori, republicata (r2), cu modificarile ulterioare;

- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare.