Energie termică - 22.02.2014

Legislaţie aplicabilă in domeniul Energie Termică

OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate intre comercianti si consumatorii, republicata (r2), cu modificarile ulterioare;
- H.G. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare, republicata;
- Ordinul 483/2008 privind aprobarea contractului cadru de furnizare a energiei termice;
- Legea 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termica;
- Hotararea 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;
- Regulament pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, cu modificarile ulterioare;
- Ordin 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice;
- OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificarile ulterioare;
- Ordinul 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarâre 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica, cu modificarile ulterioare.