Internet şi comerţ electronic - 22.02.2014


Legislaţie aplicabilă în domeniul Internet şi Comerţ Electronic

- Lege 365 /2002 privind comertul electronic, republicata;
- HG 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002 privind comertul electronic;
- OG 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, republicata cu modificarile ulterioare;
- Lege nr. 363/2007 din 21/12/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile ulterioare
- Lege 193 din 06/11/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicata (r2), cu modificarile ulterioare;
- Ordin nr. 72 din 11/03/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor;
- OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 455/2001 privind semnatura electronica;
- Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulament 6/2006 emis de BNR, privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente.