Servicii de cazare turistică - 22.02.2014

Legislaţia în domeniul serviciilor de cazare turistică.

- OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată (2), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotararea 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare a licentelor si brevetelor de turism;

- Ordinul 203/2002 privind preschimbarea certificatelor de clasificare şi/sau a licenţelor de turism,

- Ordinul 1296/2010 pwntru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice;

- Legea 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG 805/2001 privind unele măsuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică la turismul neorganizat;

- HG 237 din 08/02/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice;

- HG 306/2001 privind practicarea de către agenţii economici din turism de tarife şi de catre institutiile de cultura de tarife si taxe nediscriminatorii între turiştii români şi străini;

- Ordin 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordin 330/2002 privind dezinsectia şi deratizarea structurilor de primire turistice în staţiunile de pe litoral;

- Ordin 500/2001 privind unele măsuri de reducere a poluării fonice în staţiunile turistice din zona litoralului Mării Negre şi în celelalte staţiuni balneoclimatice.