Transport aerian civil - 22.02.2014

Legislaţia în domeniul serviciilor de transport aerian civil

- OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare;

- OG 29/1997 – privind Codul Aerian Român, republicata;

- HG 1912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) 295/91,

- Hotărâre 927/2007 pentru aprobarea unor măsuri în vederea aplicării Regulamentului (CE) 2.111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de operare pe teritoriul Comunităţii şi informarea pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi care abrogă art. 9 al Directivei 2004/36/CE

- Regulamentul nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91.