Petiţii la ANPC ( somaţia şi reclamaţia )

Procedura generală privind soluţionarea petiţiilor consumatorilor (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - extras)

 

 Cele două forme (SESIZARE / RECLAMAŢIE) prin care consumatorii se pot adresa structurilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, se definesc astfel:

 

a) sesizare:  

formulare făcută în scris ori prin poşta electronică, prin preluarea/completarea fişei de sesizare/reclamaţie, de către personalul structurilor teritoriale, cu privire la lipsa conformităţii produselor/serviciilor achiziţionate, fără solicitare de pretenţii materiale, prin care se aduce la cunoştiinţă o posibilă încălcare a drepturilor şi intereselor consumatorilor;

 

b) reclamaţie:  

formulare făcută în scris sau prin poşta electronică, prin preluarea/completarea fişei de sesizare/reclamaţie de către personalul din cadrul structurilor teritoriale privind lipsa conformităţii produselor/serviciilor oferite de operatorii economici sau alte încălcări ale drepturilor şi intereselor consumatorilor şi prin care se solicită pretenţii materiale sau de altă natură .

 

 

c) reclamaţie cu caracter trasfrontalier: 

 formulare făcută în scris sau prin poştă electronică prin preluarea fişei de reclamaţie de către personalul din cadrul structurilor teritoriale privind lipsa conformităţii produselor / serviciilor sau alte încălcări ale drepturilor şi intereselor consumatorilor, români sau din alt stat membru, în cazul unor relaţii comerciale cu carcater transfrontalier şi prin care se solicită pretenţii materiale, conform prevederilor legale.

 

 

Prin petiţie se înţelege atât sesizarea, cât şi reclamaţia aşa cum sunt definite mai sus.