PRODUSE ALIMENTARE

LISTA ACTELOR NORMATIVE DIN DOMENIUL PRODUSELOR SI SERVICIILOR ALIMENTARE

ACTE  NORMATIVE  CU   CARACTER  GENERAL

1. OG nr.21/ 1992 privind protectia consumatorilor (r2)cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 363/ 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare;
3. HG nr.947/ 2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare, republicată;
4. HG. 530/ 2001  pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01  “Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum”,  republicată; 
5. Lege nr. 150/2004 (r1)  privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale; 
6. REGULAMENTUL (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare;
7. REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor;
8. OUG nr. 97/ 2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, republicată;
9. Ordonanta nr. 42/1995  privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, republicată;  ;
10. Ordin nr. 772/ 856/ 68/ 442/ 2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje;
11. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;
12. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile şi completările  ulterioare;